Zalogowany jako:

Polityka prywatności

Portal twojadomena.plZmień domenę w pluginie "Dudoni Best Replacer" gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w celu ułatwienia im nawiązania kontaktu z potencjalnymi zleceniodawcami. Niniejsza polityka prywatności zawiera zasady zarządzania przetwarzanymi danymi osobowymi, ich udostępniania i rozpowszechniania oraz określa zasady ich ochrony i poufności. Gromadzone dane przetwarzane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wyrażonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) 


Zakres i cel przetwarzanych danych:

Zarządzający portalem twojadomena.plZmień domenę w pluginie "Dudoni Best Replacer" gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie w celu ułatwienia użytkownikom portalu nawiązania kontaktu z potencjalnymi zleceniodawcami i pracodawcami oraz pracodawcom z potencjalnymi zleceniobiorcami. Dane te mogą być wykorzystywane przez użytkowników portalu tylko w celach nawiązania współpracy. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne wykorzystanie zgromadzonych danych w celach marketingowych i reklamowych. Naruszenie niniejszego zakazu może pociągać za sobą stosowną odpowiedzialność prawną.


Ochrona danych osobowych:

Portal twojadomena.plZmień domenę w pluginie "Dudoni Best Replacer" przetwarza dane osobowe dokładając wszelkiej staranności zachowania ich bezpieczeństwa i poufności. W tym celu zapewnia przestrzeganie obowiązujących ustaw w zakresie ochrony danych osobowych i świadczenia usług drogą elektroniczną. Rozwój technologii, zmiany unormowań prawnych i rozwój serwisu może prowadzić do zmian w niniejszej polityce prywatności celem dochowania najpełniejszej ochrony danych osobowych. 
Dane osobowe przetwarzane w ramach portalu dostępne są wyłącznie użytkownikom portalu, jego administracji i osobom z nią związanymi. Administracja ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione ujawnienie danych osobowych. 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim:

Celem funkcjonowania serwisu jest ułatwienie kontaktu potencjalnych zleceniodawców i pracodawców z potencjalnymi zleceniobiorcami i pracownikami. Dane niezbędne dla celów nawiązania współpracy są udostępniane w zakresie przez użytkownika po wybraniu oferty zleceniobiorcy. Niniejsze dane dostępne są tylko i wyłącznie zalogowanym użytkownikom serwisu, godzącymi się na postanowienia regulaminu i niniejszej polityki prywatności. Dane z przyczyn technicznych dostępne są ponadto administracji portalu, za których ujawnienie ponosi odpowiedzialność prawną. Nie są one przekazywane innym osobom, z wyłączeniem przekazania podmiotom uprawnionym, w szczególności organom administracji publicznej (sądom, policji, prokuraturze i innym).
Uprawnienia użytkowników w związku z przetwarzanymi danymi:

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie udostępnione dane zmienić lub usunąć. Dostęp do indywidualnego konta użytkownika możliwy jest przez podanie przypisanej mu nazwy użytkownika (login) i hasła. Na żądanie użytkownika, administracja portalu ma obowiązek zaprzestania przetwarzania jego danych. 

Zalecenia i bezpieczna praktyka korzystania:

Dostęp do indywidualnego konta użytkownika możliwy jest po podaniu przypisanej mu nazwy użytkownika (login) i hasła. Login i hasło podawane jest wyłącznie do wiadomości użytkownika. Administracja portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ujawnienia danych dostępowych osobom trzecim. Treść loginu i hasła określa użytkownik. Wymaga się zmiany hasła użytkownika co każde 30 dni. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej: jednej cyfry, jednej małej i jednej wielkiej litery. Zaleca się nie korzystanie z opcji zapamiętywania hasła, zwłaszcza na wielu komputerach i pozostawiania bez kontroli zalogowanego interfejsu użytkownika. 

Reklamacje, obsługa techniczna, kontakt:

W każdym czasie użytkownik ma prawo składać reklamacje i uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności. W szczególności ma prawo i obowiązek zgłaszać naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Administracja portalu ma obowiązek bezzwłocznie reklamację rozpatrzyć. W celu zapewnienia należytej ochrony interesów użytkowników wszelkie pytania i wnioski należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez formularz